ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงทั้งหมดนี้ (ข้อตกลง) ควรจะได้รับการอ่านจากคุณก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน PGSLOT95.NET ทั้งในด้านบริการหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ PG SOFT™ และ Malta Gaming Authority และ Government of Gibraltar (ในที่นี้หมายถึง PGSLOT95.NET,  เรา, ทางเรา )ซึ่งเป็นเจ้าของและปฎิบัติการทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถพบได้ที่เว็บไซต์ PGSLOT95.NET

เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กรุณาตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎข้อบังคับอื่นๆ นโยบาย รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมเพิ่มเติม ตลอดจนโปรโมชั่นที่เว็บไซต์ให้บริการ ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้ในที่นี้แล้ว รวมถึงนโยบายอื่นๆ ซึ่งคุณอาจจะได้รับการแจ้งจากเราเป็นครั้งคราว

โดยการคลิกปุ่ม ลงทะเบียน และ / หรือ ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนบัญชีของเราและการใช้ซอฟต์แวร์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและอื่น ๆ กฎที่เกี่ยวข้องกับเกมและโปรโมชั่นที่มีให้ในแต่ละครั้งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดด้านล่างนี้นอกจากนี้คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ การปิดบัญชี การริบเงินและ/หรือการดำเนินการตามกฎหมายกับคุณตามความเหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดด้านล่าง

การเข้าใช้งานของ PGSLOT95.NET ทั้งใน Isle of Man, Malta และในประเทศอื่นๆ ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมและดำเนินการโดย Government of Gibraltar ตามเงื่อนไขดังนี้:

โดยการเข้าใช้งาน PGSLOT95.NET คุณได้ตกลงที่จะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งจะมีผลทันทีที่ใช้งานกับ PGSLOT95.NET ในครั้งแรก หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด กรุณายุติการเข้า, การใช้งานและ/หรือการมีส่วนร่วมใดๆ กับ PGSLOT95
PGSLOT95.NET อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นคุณควรมีการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่เป็นประจำ หากคุณยังคงใช้งาน PGSLOT95.NET จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขนี้แล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณควรยุติการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นๆ บนเว็บไซต์ PGSLOT95.NET ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดเป็นสำคัญ
คุณยอมรับที่จะใช้งานกับ PGSLOT95.NET เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ, จำกัดหรือขัดขวางการใช้บริการและความบันเทิงของผู้ใช้งาน PGSLOT95.NET คนอื่นๆ พฤติกรรมต้องห้ามรวมถึงการก่อกวน หรือสร้างความวิตกกังวลหรือก่อความไม่สะดวกให้แก่ผู้อื่น การถ่ายทอดสิ่งลามก หรือถ้อยคำหยาบคาย หรือคุณตกลงจะไม่ขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์ PGSLOT95.NET
คำจำกัดความ

อุปกรณ์ (Devices) หมายถึงอุปกรณ์การเข้าถึงแอพพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แลปท็อป โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ เครื่องมือดิจิตอลส่วนบุคคล โทรศัพท์พีดีเอ ที่นำมาใช้กับการใช้ และการเข้าถึงเว็บไซต์ และการเข้าร่วมในบริการ

เกม หมายถึงระบบเกมที่สามารถเข้าใช้งานทางอินเตอร์เน็ตได้และ/หรือสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่จำเป็นในการติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยให้คุณใช้งาน เข้าถึง และเข้าร่วมในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การเข้าถึงและการเข้าร่วมในบริการดังที่กล่าวมาแล้วบนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของคุณ และกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและ / หรือนำเสนอบนเว็บไซต์นั้น

ข้อมูล หมายถึงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ผล สถิติ ข้อมูลทางการกีฬา ราคาต่อรองและข้อมูลการเดิมพัน

บริการ หมายถึงซอฟต์แวร์และเกมทั้งหมด

เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน-รับรองและรับประกันของคุณ

เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายใดก็ตามที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้กับคุณ หรือที่ห้ามโดย หรือเป็นการละเมิดข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการแสดงและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดในข้อตกลง) คุณรับประกันและรับรองตามเงื่อนไขของการใช้งานบริการดังนี้:

คุณไม่ถูกจำกัดโดยความสามารถทางกฎหมายที่มีขอบเขตจำกัด
คุณกำลังกระทำการด้วยความสามารถทางกฎหมายของคุณเองและไม่อยู่ในนามของบุคคลหรือบริษัทอื่น
คุณเห็นด้วยและยอมรับในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
คุณไม่ได้ถูกพิจารณาหรือถูกจัดกลุ่มให้เป็น นักพนัน
ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ต้องตระหนักถึงสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด จากการพนันบนเว็บไซต์และการเล่นการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือเป็นความผิด
ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรืออายุตามเกณฑ์ที่ขอบเขตกฎหมายในประเทศของท่านระบุไว้ แล้วแต่อย่างใดมากกว่า
คุณไม่ใช่พนักงานและ/หรือญาติของพนักงานของ PGSLOT95.NET และนิติบุคคลใดๆหรือมีความเกี่ยวข้องกับ PGSLOT95.NET
หากคุณอยู่ภายใต้การว่าจ้างงานของ PGSLOT95.NET (และนิติบุคคลใดๆหรือที่เกี่ยวข้องกับ PGSLOT95.NET) และ/หรือญาติของอดีตพนักงานของ PGSLOT95.NET (และนิติบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับ PGSLOT95.NET) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวได้หยุดลงเกินกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
คุณเห็นด้วยและยอมรับว่าคุณจำเป็นต้องให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการ เราจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนของภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับคุณ
คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
คุณจะต้องไม่มีถิ่นฐานพำนักอยู่ในแองกวิลลา, แอนตาร์กติกา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, เบลเยียม, เบอร์มิวดา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, เกาะบูเวต, บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะเคย์แมน, หมู่เกาะแชนเนล, เกาะคริสต์มาส, หมู่เกาะโคโคส, โครเอเชีย, ไซปรัส, เดนมาร์ก (รวมถึงกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร), เอสโตเนีย, เอธิโอเปีย, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, เฟรนช์โปลินีเซีย, ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, มายอต, นิวแคลิโดเนีย, เรอูนียง, เซนต์มาร์ติน, แซงปีแยร์และมีเกอลง, แซงต์ -หมู่เกาะบาร์เตเลมีและวาลลิสและฟุตูนา), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมคโดนัลด์, ฮ่องกง, ฮังการี, รัฐอินดีแอนา, รัฐอานธรประเทศ, รัฐนาคาแลนด์, รัฐราชสถาน, รัฐสิกขิม, รัฐทมิฬนาฑู, รัฐเตลังคานา, ไอร์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์ (รวมถึง อารูบา, บอนแนร์, คูราเกา, ซาบา, ซินต์เอิสทาเทียส และเซนต์มาร์ติน), เกาะนอร์ฟอล์ก, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, พิตแคร์น, โปแลนด์, โปรตุเกส, เปอร์โตริโก, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, แอฟริกาใต้, จอร์เจียใต้และหมู่เกาะแซนด์วิชใต้, ซูดานใต้, สเปน, ศรี – ลังกา, รัฐปาเลสไตน์, สวาซิแลนด์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ไต้หวัน, ตรินิแดดและโตเบโก, ตูนิเซีย, ตุรกี , หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ยูกันดา, ยูเครน, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอเมริกันซามัวกวมและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา) วานูอาตูเยเมน;
คุณรับรู้ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการสูญเสียเงินซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ PGSLOT95.NET และเว็บไซต์ และดังนั้น PGSLOT95.NET จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

เงินฝากของคุณไม่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการก่ออาชญากรรม

คุณจะไม่กระทำกิจกรรมอื่นที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่เป็นอาชญากรรมผ่านการใช้งานบัญชีของคุณที่เปิดไว้กับเรา และคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีการเดิมพันของคุณและบริการเพื่อกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้กับคุณหรือเรา
คุณตกลงว่าจะเก็บชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับและเป็นส่วนตัวและไม่อนุญาตให้ใครก็ตามใช้ ถ้าคุณกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณวางไว้ผิดที่ ลืม หรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหาย คุณควรแจ้งแผนกบริการลูกค้าของเราโดยทันที โดยเราจะจัดส่งรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยไปให้คุณ
คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดในการเข้าสู่ระบบและบัญชีของคุณให้เป็นความลับ การเดิมพันใดก็ตามที่ทำใน PGSLOT95.NET ซึ่งมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถือว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์
คุณจะไม่ดำเนินการหรือใช้บริการ เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในทางใดทางหนึ่งที่อาจแทรกแซงประสิทธิภาพในการใช้บริการ และเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น์
คุณจะต้องไม่ชักชวนหรือพยายามติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการรายอื่น
คุณจะต้องไม่อัพโหลด หรือ สร้างโปรแกรมใดๆ ไฟล์ หรือ ข้อมูลที่มีไวรัส ที่มีผลต่อการทำงานของระบบและโปรแกรมของเราตลอดจน เครื่องมือ ซอฟต์แวร บริการ และ/หรือ เว็บไซต์
คุณจะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข หรือกระทำการใดๆก็ตามที่มีผลต่อซอฟต์แวร์
คุณจะต้องไม่ใช้ อุปกรณ์ กลไล ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ ชุดคำสั่ง หรือ วิธีอื่นๆ(รวมถึงการเข้าร่วมในบริการที่กล่าวมาทั้งหมด) แทรกแซง หรือ พยามยามแทรกแซงกระบวนการดำเนินการของบริการ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ข้อมูลข่าวสาร หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ การใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ “กลไก” เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในการเชื่อมต่อกับบริการ การกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผู้ใช้จะต้องดำเนินการเองซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ยูสเซอร์ในการเข้าใช้งานกับซอฟต์แวร์ของเรา
คุณจะต้องไม่โพสต์หรือถ่ายทอดข้อมูลลงบนเว็บไซต์ และ/หรือถ่ายทอดสู่อุปกรณ์ หรือส่งต่อไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่ผิดกฎหมาย รบกวน หมิ่นประมาท, คุกคาม, ข่มขู่, กล่าวร้าย, ทำให้เสียหาย, อนาจาร, หยาบคาย, ยั่วยุ, เหยียดหยาม หรือ เรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ, ลามก หรือ ดูหมิ่นลัทธิหรือความเชื่อ หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใดๆ ก็ตาม
คุณจะต้องไม่เข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการ, สำรวจ, โต้แย้ง, ส่งจดหมายลูกโซ่, หรือโพสต์/ส่งต่อ “อีเมลขยะ” “สแปม”หรือ ต้องไม่เข้าร่วมการชักชวนใด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกับ PGSLOT95.NET
คุณจะต้องไม่ถือครองบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกี่ยวข้องหรือเป็นของคุณ PGSLOT95.NET ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรักษาบัญชีทั้งหมดให้รวมเป็นบัญชีเดียว หรือปิดบัญชีดังกล่าว และถือว่าสิ้นสุดข้อตกลงร่วมกัน
ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน หากเราพบว่าคุณมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายต้องสงสัย PGSLOT95.NET ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานท้องถิ่นโดยไม่มีการอธิบาย หรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

×